திருவிழாக்கள்

image

மாசி மகாசிவராத்திரி உற்சவ கொடியேற்றம்

மகா சிவராத்திரி திருவிழா இத்தலத்தில் ஐந்து நாட்கள் நடைபெறுகிறது.திருவிழாவின் முதல் நாள் கொடியேற்றத்துடன் நடைபெறும்.

சிவராத்திரி விழாக்காலம் முழுவதும் கோயிலில் சேவை செய்வதற்காக, கோயில் பூசாரிகளில் நால்வருக்கு காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இரவு வேளையில் கோயிலின் கொடிக்கம்பம் தர்ப்பை புல், நெல் மணிக்கதிர்கள் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்டு, நந்தி சின்னம் வரையப்பட்ட உற்சவ கொடி, சிறப்பு பூசைக்கு பின் கொடிக்கம்பத்தில் ஏற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.