திருவிழாக்கள்

image

அமாவாசை

விழாவின் நான்காம் நாள் வழக்கம் போல் வரும் அமாவாசையன்று அதிகாலையில், சிவராத்திரியன்று அலகு நிலை நிறுத்துதல் நிகழ்ச்சியை சித்தநாதர் ஏற்றுக்கொண்டதை கொண்டாடும் விதமாக “அலகு பள்ளயம்” எனும் அன்ன படைப்பு, சுவாமிக்கு படைக்கப்பட்டு, பூசை இயற்றிய பின் அதனை பக்தர்கள் பிராசாதமாக ஏற்று கொள்வார்கள்.

பக்தர்கள் கட்ட புளியமரம் சென்று சித்தருக்கும், தம்பிரானுக்கும் மரியாதை செலுத்தும் விதமாக அவர்களை வழிபடுவார்கள்.