தெய்வங்கள்

image

அருள்மிகு சோணையப்பர்

image

கோயிலின் வெளியே வாசலின் எதிரே வலதுபுரத்தில் வடக்கு திசை நோக்கி தனி சன்னிதானம் பெற்று சிம்மவாகனத்தில் “சோணையப்பன்” சுவாமி காட்சி அளிக்கின்றார்.