தெய்வங்கள்

image

அருள்மிகு நல்லதம்பி

image

“நல்லதம்பி“ சுவாமி பேச்சி அம்மனுக்கு அருகில் மகாமண்டபத்தின் வடபுரம் நின்ற கோலத்தில் காட்சி அளிக்கின்றார்.