தெய்வங்கள்

image

அருள்மிகு மகமாயி

image

உலகில் பருவ காலமாற்றத்தினால் ஏற்படும் நோய் மற்றும் தீவினைகளில் இருந்து மக்களை காப்பாற்றும் “மகமாயி அம்மன்” சித்தநாதனுக்கு வலதுபுரம் நின்ற கோலத்தில் கருவறையில் காட்சி அளிக்கின்றாள்.