திருவிழாக்கள்

image

கப்பறை திருவிழா

அருள்மிகு இருளப்பருக்கு சிறப்பு பூசை செய்து அவருடைய ஆசியுடன், இரவு வேளையில் கப்பறை மயானக் கரைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு, அன்று காலையில் புதிதாக பொன் இருளாயி அம்மன் உருவத்தை மணல் கொண்டு உருவகம் செய்து, ஆக்ரோஷமாக அலங்கரிக்கப்பட்டு வீற்றிருக்கும் மயான காளிக்கு, முப்பலி கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூவகையான உதிரத்தோடு கப்பறை, அம்மனுக்கு செலுத்தப்படும். அத்துடன் தீபாராதனையுடன் சிறப்பு பூசைகள் இயற்றி பக்தர்கள் அம்மனின் ஆசி பெறுவார்கள்.

குறிப்பு : ஏனைய சிவன் மற்றும் காளி கோயில்களில் இவ்விழா மகா சிவராத்திரி அன்று அல்லது மறுநாள் நடைபெறும். இத்தலத்தில் மட்டும் அம்மனுக்கு முதல் மரியாதை செலுத்தும் விதமாக மகா சிவராத்திரிக்கு முந்தைய நாள் நடைபெறுகிறது.