திருவிழாக்கள்

image

மகா சிவராத்திரி

மகா சிவராத்திரி அன்று அலகு நிலை நிறுத்துதல் நிகழ்ச்சி இத்தலத்தில் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக நடத்தப்படுகிறது. அன்று இரவு சதுர்த்தசி திதி மூன்றாம் சாம வேளையின்போது கர்ப்பகிரகத்தில் சுவாமிகளுக்கு முன் வைக்கப்பட்டுள்ள தீர்த்த கலசத்தில், பூசாரிகள் சித்தநாதரின் அருள் பெற்று அலகுகளை நிலை நிறுத்துவார்கள். இந்த கண் கொள்ளா பேரானந்த காட்சியை பரவசத்துடன் பக்தர்கள் கண்டு, தீபாராதனை யுடன் சித்தநாதரின் ஆசி பெற வணங்குவர்.

சித்தநாதரின் பேராற்றலை கொண்டாடும் வண்ணம் பழம் மற்றும் தானியங்களை செம்பு வட்டலில் வைத்து பூசாரிகள் நந்தி மண்டபத்தை சுற்றி ஆடிப்பாடி வரும் பேரழகு காட்சி நடைபெறும்.