திருவிழாக்கள்

image

மார்கழி மாத பூசைகள்

மார்கழி மாதம் முழுவதும் அதிகாலையில் சிறப்பு பூசை இயற்றி பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்படும்.

குறிப்பு : திருவிழாக்கள் மற்றும் சிறப்பு பூசைகள் இயற்றும் போது அங்காள ஈஸ்வரி அம்மனுக்கு சக்கரை பொங்கல் பிரசாதமாக படைக்கப்பட்டு வணங்கப்படுகிறார்.
வீரபத்திரருக்கு பால் பொங்கலும், இருளப்பருக்கு கற்கண்டு பொங்கலும், பாதாளி அம்மனுக்கு பஞ்சாமிர்தமும், விநாயகருக்கு பாலில் அவல் சேர்த்து பிரசாதமாக படைக்கப்பட்டு வணங்கப்படுவார்கள்.